Category: Tiểu sử

Tiểu sử Doanh nhân Việt Nam Đặng Lê Nguyên Vũ vua cà phê Việt

Tiểu sử Doanh nhân Việt Nam Đặng Lê Nguyên Vũ vua cà phê Việt

DOANH NHÂN ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ VÀ SỰ HÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 1.1. Giới thiệu về Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ Họ tên : Đặng Lê [...]
Trần Nguyễn Ngọc Trang là ai?

Trần Nguyễn Ngọc Trang là ai?

Trần Nguyễn Ngọc Trang là một doanh nhân, CEO và CFO đa ngành nghề; năng động trên mọi lĩnh vực và lãnh thổ và cũng là một trong những start-up dẫn đầ [...]
2 / 2 POSTS